KOMPANSATÖRLER

Metal Körüklü Eksenel Kompansatör Sabit Flanşlı
Metal Körüklü Eksenel Kompansatör Sabit Flanşlı
Eksenel kompansatörler, boru hatlarından geçen akışkanların sıcaklık farklarından oluşan genleşmeleri̇, boru ekseni boyunca absorbe eden makina elemanlarıdır.
Metal Körüklü Eksenel Kompansatör Döner Flanşlı
Metal Körüklü Eksenel Kompansatör Döner Flanşlı
Eksenel kompansatörler, boru hatlarından geçen akışkanların sıcaklık farklarından oluşan genleşmeleri̇, boru ekseni boyunca absorbe eden makina elemanlarıdır.
Metal Körüklü Eksenel Kompansatör Kaynak Boyunlu
Metal Körüklü Eksenel Kompansatör Kaynak Boyunlu
Eksenel kompansatörler, boru hatlarından geçen akışkanların sıcaklık farklarından oluşan genleşmeleri̇, boru ekseni boyunca absorbe eden makina elemanlarıdır.
Dıştan Basınçlı Kompansatör Flanşlı
Dıştan Basınçlı Kompansatör Flanşlı
Dıştan basınçlı kompansatörler, eksenel tip metal körüklü kompansatörlerdir.
Dıştan Basınçlı Kompansatör Kaynak Boyunlu
Dıştan Basınçlı Kompansatör Kaynak Boyunlu
Dıştan basınçlı kompansatörler, eksenel tip metal körüklü kompansatörlerdir.
LRF Limitrotlu Dilatasyon Kompansatörü ( Flanşlı )
LRF Limitrotlu Dilatasyon Kompansatörü ( Flanşlı )
Dilatasyon kompansatörleri borulama sistemlerinde dilatasyon geçiş noktalarına koyularak, zemine oturan farklı kütlelerin getirdiği birbirinden bağımsız hareketlenmeleri ve her türlü yer hareketlerinin sisteme getirdiği yatay ve düşey düzlemdeki hareketleri absorbe eden sistemlerin emniyetli çalışmasını sağlayan elemanlardır.
LRB Limitrotlu Dilatasyon Kompanstorü Kaynak Boyunlu
LRB Limitrotlu Dilatasyon Kompanstorü Kaynak Boyunlu
Dilatasyon kompansatörleri borulama sistemlerinde dilatasyon geçiş noktalarına koyularak, zemine oturan farklı kütlelerin getirdiği birbirinden bağımsız hareketlenmeleri ve her türlü yer hareketlerinin sisteme getirdiği yatay ve düşey düzlemdeki hareketleri absorbe eden sistemlerin emniyetli çalışmasını sağlayan elemanlardır.
LRY Limitrotlu Dilatasyon Kompansatörü ( Yivli Oluklu )
LRY Limitrotlu Dilatasyon Kompansatörü ( Yivli Oluklu )
Dilatasyon kompansatörleri borulama sistemlerinde dilatasyon geçiş noktalarına koyularak, zemine oturan farklı kütlelerin getirdiği birbirinden bağımsız hareketlenmeleri ve her türlü yer hareketlerinin sisteme getirdiği yatay ve düşey düzlemdeki hareketleri absorbe eden sistemlerin emniyetli çalışmasını sağlayan elemanlardır.
KMF Kardan Mafsallı (Sismik) Dilatasyon ve Deprem Kompansatörü (Flanşlı)
KMF Kardan Mafsallı (Sismik) Dilatasyon ve Deprem Kompansatörü (Flanşlı)
Kardan mafsallı kompansatörler borulama sistemlerinde dilatasyon geçiş noktalarına koyularak, zemine oturan farklı kütlelerin getirdiği birbirinden bağımsız hareketlenmeleri ve hertürlü yer hareketlerinin (sismik –deprem) sisteme getirdiği x, y, z yönündeki hareketleri absorbe eden, sistemlerin emniyetli çalışmasını sağlayan elemanlardır.
KMB Kardan Mafsallı (Sismik) Dilatasyon ve Deprem Kompansatörü (Kaynak Boyunlu)
KMB Kardan Mafsallı (Sismik) Dilatasyon ve Deprem Kompansatörü (Kaynak Boyunlu)
Kardan mafsallı kompansatörler borulama sistemlerinde dilatasyon geçiş noktalarına koyularak, zemine oturan farklı kütlelerin getirdiği birbirinden bağımsız hareketlenmeleri ve hertürlü yer hareketlerinin (sismik –deprem) sisteme getirdiği x, y, z yönündeki hareketleri absorbe eden, sistemlerin emniyetli çalışmasını sağlayan elemanlardır.
KMY Kardan Mafsallı (Sismik) Dilatasyon ve Deprem Kompansatörü (Yivli Oluklu)
KMY Kardan Mafsallı (Sismik) Dilatasyon ve Deprem Kompansatörü (Yivli Oluklu)
Kardan mafsallı kompansatörler borulama sistemlerinde dilatasyon geçiş noktalarına koyularak, zemine oturan farklı kütlelerin getirdiği birbirinden bağımsız hareketlenmeleri ve hertürlü yer hareketlerinin (sismik –deprem) sisteme getirdiği x, y, z yönündeki hareketleri absorbe eden, sistemlerin emniyetli çalışmasını sağlayan elemanlardır.
FM Onaylı KMF Kardan Mafsallı (Sismik) Dilatasyon ve Deprem Kompansatörü ( Flanşlı )
FM Onaylı KMF Kardan Mafsallı (Sismik) Dilatasyon ve Deprem Kompansatörü ( Flanşlı )
Kardan mafsallı kompansatörler borulama sistemlerinde dilatasyon geçiş noktalarına koyularak, zemine oturan farklı kütlelerin getirdiği birbirinden bağımsız hareketlenmeleri ve hertürlü yer hareketlerinin (sismik –deprem) sisteme getirdiği x, y, z yönündeki hareketleri absorbe eden, sistemlerin emniyetli çalışmasını sağlayan elemanlardır.
FM Onaylı KMB Kardan Mafsallı (Sismik) Dilatasyon ve Deprem Kompansatörü (Kaynak Boyunlu)
FM Onaylı KMB Kardan Mafsallı (Sismik) Dilatasyon ve Deprem Kompansatörü (Kaynak Boyunlu)
Kardan mafsallı kompansatörler borulama sistemlerinde dilatasyon geçiş noktalarına koyularak, zemine oturan farklı kütlelerin getirdiği birbirinden bağımsız hareketlenmeleri ve hertürlü yer hareketlerinin (sismik –deprem) sisteme getirdiği x, y, z yönündeki hareketleri absorbe eden, sistemlerin emniyetli çalışmasını sağlayan elemanlardır.
FM Onaylı KMY Kardan Mafsallı (Sismik) Dilatasyon ve Deprem Kompansatörü (Yivli Oluklu)
FM Onaylı KMY Kardan Mafsallı (Sismik) Dilatasyon ve Deprem Kompansatörü (Yivli Oluklu)
Kardan mafsallı kompansatörler borulama sistemlerinde dilatasyon geçiş noktalarına koyularak, zemine oturan farklı kütlelerin getirdiği birbirinden bağımsız hareketlenmeleri ve hertürlü yer hareketlerinin (sismik –deprem) sisteme getirdiği x, y, z yönündeki hareketleri absorbe eden, sistemlerin emniyetli çalışmasını sağlayan elemanlardır.
LRTY Limitrotlu Titreşim Yutucu Kompansatör (Çift Kat Körüklü)
LRTY Limitrotlu Titreşim Yutucu Kompansatör (Çift Kat Körüklü)
Titreşim Yutucu Metal Körüklü Kompansatörler,Titreşim yaratan cihazların (Pompa,Hidrofor,Kompresör..) giriş ve çıkışlarına bağlanarak,oluşan titreşim ve gürültüleri alan,boru sistemine aktarmayan, sistemi rahatlatan elemanlardır.
BKD & BKK Boru Kompansatörü
BKD & BKK Boru Kompansatörü
Yüksek katlı yapıların ısıtma ve sıcak su kolon hatlarında sıcaklık farkından oluşan genleşme ve büzülme hareketlerinin alınması için boru kompansatörleri kullanılır.
Kauçuk Kompansatör KKS (Sfero Döküm Flanşlı)
Kauçuk Kompansatör KKS (Sfero Döküm Flanşlı)
Kauçuk kompansatörler boru hatlarında oluşan titreşim ve gürültüyü absorbe eden ısıya dayanıklı genleşme elemanlarıdır.
Kauçuk Kompansatör-KKK ( Karbon Çelik Flanşlı )
Kauçuk Kompansatör-KKK ( Karbon Çelik Flanşlı )
Kauçuk kompansatörler boru hatlarında oluşan titreşim ve gürültüyü absorbe eden ısıya dayanıklı genleşme elemanlarıdır.
Dişli Kauçuk Kompansatör-KKD
Dişli Kauçuk Kompansatör-KKD
Kauçuk kompansatörler boru hatlarında oluşan titreşim ve gürültüyü absorbe eden ısıya dayanıklı genleşme elemanlarıdır.
Lens Kompansatörler
Lens Kompansatörler
Kare Kompansatörler
Kare Kompansatörler

KOMPANSATÖR ÇEŞİTLERİ VE FİYATLARI

Kompansatör tesisatların olmazsa olmaz parçalarından biridir. Boru hatlarındaki ısıl genleşmeler ilk dönemlerden itibaren büyük bir sorun olarak ortaya çıkmış ve bu sorunlara çözüm bulunmaya çalışılmıştır. Çözüm kompansatörler ile olmuştur.   

Expansion joint de denilen bu elemanlar boru hatlarının genleşmesi ve büzülmesini, bu nedenle tesisatta oluşan titreşimleri ortadan kaldıran yapı elemanlarıdır ve esneklikleri sayesinde endüstriyel sistemlerin kesintisiz ve verimli çalışmasını sağlarlar…

Tüm kompansatör çeşitleri ve fiyatları hels.com.tr'de.

KOMPANSATÖR NEDİR?

Kompansatör, akışkan taşıyan ve yüksek oranda ısı değişimlerine maruz kalan boru hatlarında yaşanan genleşme ve büzüşmeyi ortadan kaldırarak endüstriyel sistemlerin çalışmasının devamlılığını sağlayan esnek elemanlardır. Eğer bu elemanlar kullanılmayıp gerekli önlemler alınmazsa tesisat üzerinde bir baskı oluşur ve bu baskı tüm sisteme yansır.

KOMPANSATÖR NE İŞE YARAR?

Kompansatör boru hatlarında ortaya çıkan büyük boyutsal değişimleri gidermekle görevli esnek metal körüklü parçalardır. Boru hatlarında iki amaca yönelik olarak kullanılırlar. Bu amaçlardan ilki genleşme ikincisi de titreşimdir.

Kompansatörlerin yapısını oluşturan elemanlar ondülasyon da denen  körük, tesisatla irtibatını sağlayan bölümü yani flanş,    kaynak boyun veya yivli bağlantı,  layner,  gerektiği durumlarda körüğü korumak için dış koruma kaver,    ve limitrotlar, hinge yada mafsallardan oluşur limit çubuk’tur.

Pek çok farklı kullanım alanı bulunan ve tesisat üzerindeki baskıyı ortadan kaldırmakla yükümlü olan bu elemanlarda , bir ya da daha fazla körük bulunmaktadır. En pratik ve ekonomik çözüm olarak önerilen bu elemanların imalatında genel olarak paslanmaz çelik tercih edilmektedir.

Expansion joint’lerin istenen sistemlerde verimli bir şekilde kullanılması için sıcaklık, basınç, hareket miktarı, akışkan düzeyi gibi özellikler göz önünde bulundurulmalı ve seçim bu etkenlere göre yapılmalıdır.

Sıcaklık: Kullanılacakları yerlerdeki olası tüm ısı kaynakları ve bunları sıcaklık değerleri göz önüne alınmalıdır. 

Basınç:   Tasarım yapılırken en önemli unsur basınç değerleridir. Bu değerlerin maksimum ve minimum ölçülerde belirlenmesi gerekmektedir.

Akışkan:  Seçim yapılmadan önce, metal körük ile temas edecek olan akışkanın belirlenmesi gerekir. Bu gereklilik aşınma, paslanma ve yoğunluk durumların bertaraf edilmesinde önemli bir etkendir.

Hareket miktarı:  Herhangi bir boru tesisatı ya da yapıda kullanılacak bu elemanların karşı karşıya kalacağı, hareketler de mutlaka belirlenmelidir. Bu kriterlere göre belirlenen kompansatörler, üç farklı şekildeki hareketleri alabilecek şekilde tasarlanır.

Pompalar, körükler, vantilatörler, soğutucular, soğutma kuleleri, hava kompresörlerinde kullanılabilen kompansatörler havalandırma sistemlerinin yanı sıra kimyasal, petro kimya ve endüstriyel boru sistemleri, enerji santralleri, demir çelik endüstrisi, tersane, gemi endüstrisinde yoğun bir şekilde yer edinmiştir.

KOMPANSATÖR ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

Kompansatörün hareketleri kullanılacakları boru hattının özelliğine göre değişkenlik gösterir.

  • Eksenel hareketler-Körük eksen çizgisine paralel oluşan genleşme ya da büzülme hareketleridir.
  • Yanal hareketler- Körük elemanı eksenine dikey olarak oluşan hareketlerdir. Birden fazla eksen üzerinde oluşabilirler.
  • Açısal hareketler- Kompansatörün kendi ekseni boyunca eğilmesinden kaynaklanan hareketlerdir.

KOMPANSATÖR ÇEŞİTLERİ

Kompansatörler kullanılacakları alanlara göre çeşitlenir ve kullanım alanlarına göre çok farklı çeşitleri vardır.

Kauçuk, dıştan basınçlı, metal körüklü, titreşim, deprem, limit rotlu dilatasyon, eksenel metal körüklü, titreşim yutucu gibi çeşitleri olan kompansatörler kendi içlerinde de değişik türler barındırır ve her birinin kullanıldığı yer ve kullanılış amacı farklıdır. 

Kauçuk 

 

Kauçuk kompansatörler boru hatlarında oluşan titreşim ve gürültüyü absorbe eden ısıya dayanıklı genleşme elemanlarıdır. Yumuşak yapısından dolayı her yöndeki hareketi absorbe edebilir ve oluşan gürültüyü izole eder. Sistemdeki termal genleşmeyi önlerken koç darbesine karşı da sistemi koruma özelliğine sahiptir. Kauçuğun yapısından dolayı ayrıca conta ve salmastra kullanımına gerek yoktur ve döner flanşları sayesinde montaj kolaylığı sağlamaktadır. Kauçuğun içerisindeki metal tel takviyesi ile maksimum 16 bara kadar dayanımı vardır.

Gürültünün önemli olduğu yerlerde bu elemanları kullanılmalıdır. Pompalar, vantilatörler, soğutucular, hava kompresörleri, tersaneler, demir çelik endüstrisi ve kimyasal uygulamalarda tercih edilirler.

 

Dıştan basınçlı

 

Dıştan basınçlı kompansatörler, eksenel tip metal körüklü kompansatörlerdir. Eksenel tip metal körüklü kompansatörlerde hareket miktarları sınırlıdır. Çok uzun ve düz hatlarda daha az kompansatör kullanımı için tercih edilen basınçlı kompansatör, yapısı gereği 30-60-90-120 mm toplam hareketleri alabilen, montaj ve kullanım kolaylığı olan eleman tipidir. Dıştan basınçlı kompansatörler söz konusu uzun tesisatlarda çok sayıda kısa kompansatör kullanmanın alternatifidir.

Dış yapısı gereği izolasyon kolaylığını da beraberinde getiren dıştan basınçlı kompansatörler yatay ve düşey hatlardaki eksenel hareketleri almak için dizayn edilmiştir. Dıştan basınçlı kompansatörlerde akışkan körüğün hem içine hem de dışında olduğundan dengeli basınç ve yüksek basınca mukavim bir yapısı vardır. Bütün boru sistemlerinde, her türlü akışkanın olduğu sistemlerde kullanılır.

Deprem kompansatörü

Kardan mafsallı deprem kompansatörleri borulama sistemlerinde dilatasyon geçiş noktalarına koyularak, zemine oturan farklı kütlelerin getirdiği birbirinden bağımsız hareketlenmeleri ve hertürlü yer hareketlerinin (sismik –deprem) sisteme getirdiği x, y, z yönündeki hareketleri absorbe eden, sistemlerin emniyetli çalışmasını sağlayan elemanlardır. Alınacak hareket miktarına bağlı olarak üretimi yapılır. Kardan mafsallı kompansatörler, çift körük, araboru, flanşlar ve mafsallardan oluşan bir yapıya sahiptir. Verilen hareket miktarlarına göre dizayn yapılır. Çift tarafında bulunan körükleri ve mafsalları sayesinde bütün hareketleri önleme kabiliyetine sahiptir. Kardan mafsallı kompansatörler bina geçişlerindeki bütün dilatasyon noktalarında, yer altı, yer üstü bütün hatlarda ve her türlü akışkanın olduğu bütün borulama sistemlerinde kullanılır. Körükler paslanmaz çelik malzeme, bağlantı malzemeleri karbon çelik veya paslanmaz çelik olarak üretilir.

METAL KOMPANSATÖR

Metal kompansatör, tesisatta ortam sıcaklığından ya da akışkan nedeniyle oluşan titreşim hareketlerinin veya uzama kısalmaların absorbe edilmesini sağlayan körüklü esnek bağlantı elemanlarıdır. Buhar, kızgın yağ, kalorifer tesisatları, pompa çıkışları ve yangın tesisatlarında kullanılabilen bu kompsantörlerin döner flanşlı, sabit flanşlı, kaynak boyunlu ve oluklu geçmeli gibi farklı modelleri vardır.

Metal Körüklü Eksenel

Eksenel kompansatörler, boru hatlarından geçen akışkanların sıcaklık farklarından oluşan genleşmeleri̇, boru ekseni boyunca absorbe eden makina elemanlarıdır. Boru hatları bölümlere ayrılarak, oluşan genleşme miktarları hesaplanıp, bu hesap değerlerine bağlı olarak eksenel tip metal körüklü kompansatörlerin boru hattı boyunca montajı yapılır.

Eksenel genleşmeli kompansatörler, standart 30mm ve 60mm toplam hareketli olarak imal edilir. Boru hattına ve isteğe bağlı olarak farklı hareket miktarlarını içeren kompansatör imalatı da mümkündür.
Eksenel genleşmeli kompansatörlerin ana elemanı paslanmaz çelik malzemenin formlanması sonucu oluşan körüktür. Talebe ve ihtiyaca bağlı olarak yan elemanları vardır. Layner, Limitrot, Kaver
Kullanılan akışkan basıncı, sıcaklığı ve cinsine göre körüğün et kalınlığı, kat sayısı ve yan elemanları seçilir.

LİMİT ROTLU KOMPANSATÖR

Limit rotlu kompansatörler borulama sistemlerinde dilatasyon geçiş noktalarına koyulur. Zemine oturan farklı kütlelerin getirdiği birbirinden bağımsız hareketlenmeler ile her türlü yer hareketlerinin sisteme getirdiği yatay ve düşey düzlemdeki hareketleri absorbe ederek, sistemlerin emniyetli çalışmasını sağlayan elemanlardır. Alınacak hareket miktarına bağlı olarak üretimi yapılır.

Limit rotlu kompansatörler, çift körük, araboru, flanşlar ve rotlardan oluşan yapıya sahiptir. Çift tarafında bulunan körükleri ve limit rotları sayesinde çökme hareketlerini önleme kabiliyetine sahiptir.

Bu elemanlar bina geçişlerindeki bütün dilatasyon noktalarında, yer altı, yer üstü bütün hatlarda ve her türlü akışkanın olduğu bütün borulama sistemlerinde kullanılır. Kullanılan malzemeler de, körüklerde paslanmaz çelik, bağlantı malzemelerinde karbon çelik veya paslanmaz çelik olarak karşımıza çıkar.

Sıcak ve soğuk su sistemleri, basınçlı hava, kızgın su, buhar, kızgın buhar, kızgın yağ sistemleri gibi kullanım alanları vardır.

LİMİTROTLU TİTREŞİM YUTUCU KOMPANSATÖR

Titreşim yutucu metal körüklü olan türleri, titreşim yaratan cihazların (Pompa, Hidrofor, Kompresör.)giriş ve çıkışlarına bağlanarak,oluşan titreşim ve gürültüleri alan, boru sistemine aktarmayan, sistemi rahatlatan elemanlardır.

Özel paslanmaz çelikten oluşan körüğü bu titreşimleri emmek için tasarlanır. Körükler çift katlı imal edilir ve özel testlerden geçirilir. Düşük sıcaklık ve akışkan su olan sistemlerde kauçuk tür olanları kullanılır. Yüksek sıcaklık, değişik akışkan ve yüksek basınç uygulamalarında ise metal titreşim yutucu tip uygulanır. Metal titreşim yutucu elemanlar limit rotlar ile kullanılır.

Klima, havlandırma sistemleri, sıhhi tesisatlar, hava kompresörleri, boru hatları, kanalizasyon ve drenaj hatları, pompalar, emme ve basma ağızları, sıcak hava hatları, kimyasal tesisler, endüstriyel tesisler, güç makineleri ve marin uygulamaları bu kompansatör türünün kullanıldığı alanlardır.

BORU KOMPANSATÖR

Yüksek katlı yapıların ısıtma ve sıcak su kolon hatlarında sıcaklık farkından oluşan genleşme ve büzülme hareketlerinin alınması için boru  tipi kullanılır. Kolon hatlarında düşey olarak bağlanan elemanlar körüğün açılıp kapanması ile genleşme ve büzülmeleri alarak sistemin emniyetli çalışmasını sağlar.

90/70 c ısıtma tesisatı kolonlarında her katta yaklaşık 3 mm’lik genleşme olur. 7 katlı (21mt) bir binanın kolon hattındaki genleşme, havalık ve ana hat toplamasındaki dirseklerle alınabilir. 7 kattan yüksek binaların kolon hatlarında kullanılması zorunlu olan boru tipi genleşme elemanları en fazla 30 metrede bir (10 katta bir) kullanılmalıdır.

EGZOZ KOMPANSATÖR

Egzoz kompansatör, egzoz uygulamalarında kullanılan türdür. Bu uygulamalarda kullanılacak  genleşme kompansatörleri laynerli olmalıdır, küçük çaplı ve özel laynerler seçilmelidir. Ayrıca seçim yapılırken güneşe direkt maruz kalınması nedeniyle sıcaklığın aşırı yükselebileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Genellikle deniz taşımacılığında ve gemilerde kullanılan genleşme elemanıdır.

PASLANMAZ ÇELİK KÖRÜK 

Paslanmaz çelik körükler, kompansatörün ana yapısını oluşturan elemandır. Kompansatörün en önemli kısmı ondülasyondur, paslanmaz CR-NI çeliktir. Paslanmaz çelikler mantenzitik, ferritik ve ostenitik olmak üzere üç kısma ayrılır. Kompansatör uygulamalarında ondülasyon malzemesi olarak diğerlerine göre üstün vasıflara sahip ostenitik paslanmaz çelikler kullanılmaktadır. Bu çelikler  soğuk haddeleme özelliğine sahiptir. Malzemenin elastik çalışma aralığının artması yorulmaları ve kayıpları azaltır. Ostenitik paslanmaz çelikler yüksek korozyon mukaveti, yüksek mekanik mukavemet, yüksek elastik limit ve kaynak işlemine uygunluk gibi özelliklere sahiptirler. 

Ondülasyon boru hattının ısıl genleşmesinden doğacak gerilimler ondülasyon tarafından yutularak ortadan kaldırılır. Kompansatörlerin ondülasyon kısmı hem ısıl genleşmeleri absorbe edebilecek esneklikte, hem de basınç-sıcaklık ve akışkan şartlarına karşı yeterli mukavemette dizayn edilmelidir. Böylece gerekli verim sağlanabilir.

KOMPANSATÖR ÖLÇÜLERİ

Kompansatörlerin ölçüleri çeşitlerine göre değişkenlik gösterir.

Metal tipte nominal çap DN 25 (1”) – DN 5000 (200””) olarak belirlenirken,

Dıştan basınçlı tipte nominal çap DN25 (1″) – DN1200 (48″)’dir.

Kauçuk elemanlarda ise nominal çap DN 32 (1 1/4″) – DN 600 (24″)’dir.

Bu ölçüler uygulama alanlarına göre özel olarak belirlenmektedir. Her bir proje ve uygulama kendine özel olduğu için kullanılacak kompansatör  buna göre farklı ölçülerde olacaktır.

En uygun projeye en uygun ölçü için, üreticilere başvurmak gerekir. Ki ihtiyaca göre üretim yapılabilsin. 

KOMPANSATÖR MONTAJI

Kompansatör montajı özel önem isteyen ve dikkat isteyen bir iştir

Metal kompansatör montajı sırasında boru hattı kullanılacak eleman adedine ve genleşme miktarına uygun boru parçacıklarına bölünür. iki sabit nokta arasına bir adet eksenel kompansatör koyulmalıdır.

Montaj sırasında ondülasyon kısmına sert darbeler gelmemesine dikkat edilmeli, kaynak kıvılcımlarının ondülasyon kısmına sıçraması alınacak önlemelerle engellenmelidir. Laynerli tür kullanılıyorsa akışkan yönü de dikkate alınmalıdır.

Ancak her halükarda montajı işin uzmanına bırakmak ve profesyonel destek almak gerekir. 

KOMPANSATÖR FİYATLARI

Kompansatör fiyatları, kullanılacak tip ve adede göre belirlenir. Bu nedenle her birinin fiyatı farklıdır. Bu nedenle bir projede kullanılacak kompansatör tipi ve adedi net olarak belirlendiğinde ne kadarlık bir harcama yapılacağı da ortaya çıkar.

Kompansatör fiyatları için sektörün uzman ismi Hels Endüstriyel’den teklif alınız.

Teklif almak için internet sitemizde yer her ürünün kendi sayfasında yer alan “Teklif al” sekmesine girerek istenen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak yazıp “gönder” demeniz yeterli olacaktır.

Burada özellikle istenen kompansatör tipi belirtilmelidir.

Uzmanlarımız en kısa sürede size ulaşarak, ihtiyaçlarınızı en uygun fiyatlarla karşılayacaktır. 

DİĞER ÜRÜNLER
ÜRETİMLERİMİZ
Köşe Tip Termostatik Kondenstop HKA-16
Köşe Tip Termostatik Kondenstop HKA-16
Demontaj Parçaları
Demontaj Parçaları
FIT-SET Esnek Metal Hortum
FIT-SET Esnek Metal Hortum
Kare Kompansatörler
Kare Kompansatörler
Lens Kompansatörler
Lens Kompansatörler
HTC-46 Sıcaklık Ayarlı Bimetalik Kondenstop
HTC-46 Sıcaklık Ayarlı Bimetalik Kondenstop
HTF-46 Bimetalik Kondenstop Serbest Düşüşlü
HTF-46 Bimetalik Kondenstop Serbest Düşüşlü
HTK-80 Termostatik Kondenstop Y Tipi
HTK-80 Termostatik Kondenstop Y Tipi
HYT-35 Termostatik Kondenstop Yüksek Tahliyeli
HYT-35 Termostatik Kondenstop Yüksek Tahliyeli
ÜRÜN KATALOĞUMUZU
İNCELEYİN
Ürünlerimiz hakkında bilgi ve özelliklerini görmek için kataloğumuzu indirin!